Home

Duvet & Dubois is hoofdzakelijk werkzaam voor het MKB.  De bedrijven hebben verschillende rechtsvormen. Eenmanszaken, vennootschappen onder firma, besloten vennootschappen, stichtingen, verenigingen, etc. 

De werkzaamheden variëren van verwerken van administraties, controle van administraties, samenstellingen van jaarrekeningen, jaarprognoses, fiscale adviezen, begeleiding van aan- en verkoop van ondernemingen, verzorgen van belastingaangiften tot al hetgeen hiermede verband houdt. 

Ons kantoor heeft in de loop der jaren een netwerk opgebouwd van specialisten, die ons indien nodig kunnen bijstaan op velerlei gebied, hetzij met specifiek advies, hetzij ter ondersteuning en second opinion.

Home DienstenNieuwsbriefFavoriete linksContact